Giới thiệu

Kirby cung cấp các giải pháp kết cấu thép cán nóng theo yêu cầu khách hàng đối với các thị trường như Dầu khí, Công Nghiệp Hóa Dầu, Công Nghiệp Nặng.


East Coast Oil And Fat Factory, Tazania
Ngoài ra, Kirby cũng cung cấp các giải pháp cho khách hàng trong lĩnh vực thương mại yêu cầu sản phẩm đa dạng hơn đối với dự án bao gồm việc kết hợp các yêu cầu kết cấu thép nặng hơn, cũng như nhà thép tiền chế.

Nokia Mobile Phone Factory, Chennai, India


RENAULT NISSAN, Chennai, India
 

Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom