Ưu điểm thiết kế

Thiết kế nâng cao khả năng chống động đất

Tại Kirby, tất cả các công trình phải được thiết kế phòng chống những địa chấn tối thiểu có thể theo bản đồ Global Hazard. Bản đồ Global Seismic Hazard được phát triển theo chương trình Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP).

Động đất

  • Nguyên nhân: Năng lượng tích tụ trong lòng trái đất thoát ra thông qua các điểm yếu của những mảng địa tầng tạo ra một năng lượng đủ lớn làm rung động bề mặt của toàn cầu.
  • Mục tiêu: Ngày nay, chúng ta có thể ngăn chặn năng lượng hủy diệt này. Mục tiêu tối ưu là phát triển các thiết kế mới tạo ra các kết cấu tin cậy và hiệu quả khi động đất xảy ra.
  • Ghi chép: vào tháng 5 năm 2008, động đất 7.8 độ Richter xảy ra tại Trung Quốc. Địa chấn đủ mạnh và lan chuyền đến tận Hà Nội, Việt Nam.
  • Tiêu chuẩn cải tiến: Kỹ thuật phân vùng là biện pháp thiết kế kết cấu duy nhất đối với các kỹ sư thực hiện (Ví dụ UBC97). Vào năm 2000, cuộc cách mạng về kỹ thuật bắt đầu và việc tính toán gia tốc chuyển động của mặt đất (Ground Motion Acceleration - m/s2) được giới thiệu. Riêng GMA ở mức 0.2 giây (Ss) và 1 giây (S1) vẫn chưa được đo lường ở nhiều nơi trên thế giới. Do vậy, các kỹ sư kết cấu vẫn chưa tiến hành thiết kế một cách chính xác nhất. Kết quả là, các thiết kế tối ưu vẫn chưa được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới.
  • Nghiên cứu & Phát triển đổi mới tại Kirby: Trong vài năm gần đây, Kirby hoàn tất các nghiên cứu khoa học và tính toán được giá trị của Ss và S1 trên toàn cầu.
  • Các công trình kinh tế và an toàn hơn nữa: Nhờ thành tựu này, các kỹ sư kết cấu Kirby có thể tính toán chính xác và hiệu quả trong thiết kế chống động đất vượt xa những yêu cầu của khách hàng chúng tôi về an toàn và kinh tế trong các công trình của họ.

Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom