Các tiêu chuẩn thiết kế

  • Đặc tính kỹ thuật cho nhà kết cấu thép, Viện Thép Xây Dựng Hoa Kỳ, đặc tính kỹ thuật cho thiết kế các thành phần kết cấu thép cán nguội của Bắc Mỹ – AISC March 9, 2005 phiên bản mới nhất (ANSI/AISC 360-05) về lực căng và AISC 360-10 về giới hạn thiết kế Limit State Design
  • Viện Sắt Thép Hoa Kỳ, AISI 2007 phiên bản mới nhất và NAUS 2007
  • Metal Building Systems Manual, Metal Building Manufacturers Association, MBMA 2010 phiên bản mới nhất.
  • Tải trọng thiết kế tối thiểu về nhà thép và kết cấu, ASCE/SEI 7-10 phiên bản mới nhất
  • Tiêu chuẩn xây dựng quốc tế 2012 (IBC 2012) phiên bản mới nhất.
  • Tiêu chuẩn hàn kết cấu thép, Hiệp Hội Hàn Hoa Kỳ, AWS D1.1/D1.1M-2008 phiên bản mới nhất.
  • Tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam: QDXDV5-2007 BOOK I, II; TCVN2737-95.

Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom