Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị

 • Tầm Nhìn

  • Trở thành Công ty thành công và đáng ngưỡng mộ nhất trong khu vực

 • Sứ Mệnh

  • Không ngừng mang đến giá trị tối đa cho khách hàng và cổ đông bằng việc xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp và hiểu rõ khách hàng

 • Giá Trị

  • Thảo luận

   • Chúng tôi khuyến khích những cuộc thảo luận cởi mở để đạt được ý kiến tốt nhất.
  • Hướng tới khách hàng

   • Chúng tôi đặt khách hàng là trọng tâm hàng đầu trong việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất.
  • Làm việc nhóm

   • Chia sẻ thông tin và ý tưởng trong nhiệt tâm công việc để tạo ra những giá trị tốt hơn.
  • Tính đa dạng và sự tôn trọng

   • Sự đa dạng của con người chính là tài sản của công ty và họ được tôn trọng trên cơ sở giá trị của mình chứ không phải vị trí, giới tính, giáo dục, nguồn gốc hay tôn giáo.
  • Trao quyền

   • Việc trao quyền giúp mọi người ra quyết định tốt hơn cho công việc.
  • Nhân sự là tài sản cốt lõi

   • Chúng tôi tin rằng nhân sự là nguồn lực quý báu nhất của công ty và không ngừng rèn luyện và đào tạo động lực để họ phát triển.
  • Khen thưởng

   • Nhân lực của chúng tôi được khen thưởng và thăng tiến dựa trên năng lực và kết quả công việc chứ không dựa trên vị trí và quan hệ.

Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom