Kỷ niệm 5 năm của Kirby SEA tại Việt Nam & Đông Nam Á

KSEA tổ chức gặp mặt khách hàng tại TP.Hồ Chí Minh. Các khách hàng, công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu và các kỹ sư tham gia sự kiện này. Ông Raju, Giám đốc điều hành Kirby Ấn Độ và Kirby Đông Nam Á đánh dấu sự hiện diện trong 5 năm qua của Kirby SEA tại thị trường này.


Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom