Các màu tiêu chuẩn của Kirby

Kirby cung cấp nhiều loại lớp phủ gồm polyester, silicone-modified polyester và polyvinyldifluoride (PVF2) theo 6 màu lựa chọn tiêu chuẩn. Chúng tôi có thể cung cấp hệ màu RAL theo yêu cầu


Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom