Đặc tính kỹ thuật

KSS - 450 STANDING SEAM PROFILE

Lưu ý:

1.Thuộc tính tiết diện được tính theo thông số kỹ thuật phiên bản 2001 của Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ (AISI)
2. Giới hạn chuyển vị cho phép là nhịp/180 cho tĩnh tải và hoạt tải trong trường hợp gió tốc mái
3. Cường độ thép Fy = 345N/mm2
4. Ứng suất cho phép được tăng 33 – 1/3%  trong trường hợp gió tốc mái
5. Dữ liệu này áp dụng cho biên dạng KSS-600. Các thông số của KSS-450 là tốt hơn và sẽ được cập nhật sau


Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom