Khung chính

Khung chính là tải chính cho các thành phần của hệ thống kết cấu gồm các cột, cột đầu hồi, kèo và các thành phần hỗ trợ khác.

Tất cả các thành phần kết cấu thép và các thành phần hàn được thiết kế phù hợp với các thành phần được áp dụng, liên quan đến các yêu cầu thiết kế và tải trọng cho phép, theo phiên bản mới nhất của Viện Thép Xây Dựng Hoa Kỳ dành cho thiết kế các thành phần kết cấu thép cán nguội.


Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom