Kiểu khung tiêu chuẩn

 
Nhịp khung kinh tế nhất  (metres)
 
 

Chiều cao đỉnh tường tiêu chuẩn : 3m – 8m
Khoảng cách bước khung tiêu chuẩn : 6m/7.5m/9m
Tải trọng tiêu chuẩn : Hoạt tải 0.5/0.6/0.1 kN/m2
Tải gió 0.75/1.0/1.25 kN/m2

Bảng thống kê trên là hướng dẫn chung về các loại khung kèo ứng với bề rộng nhà khác nhau. Tùy theo yêu cầu của khách hàng Kirby sẽ thiết kế riêng biệt cho từng loại khung nhà, bề rộng, chiều cao, khoảng cách bước khung, tải trọng và các thông số khác


Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom