Cấu Kiện Thứ Cấp

CẤU KIỆN CÁN NGUỘI

Cấu kiện thứ cấp bao gồm xà gồ mái, xà gồ tường, xà gồ biên, giằng gió, giằng cánh, thép góc đế, bản liên kết và những cấu kiện khác.

Xà gồ mái, xà gồ tường và xà gồ biên được làm từ thép cán nguội có cường độ 34,5 KN/m2 và 45,0 KN/m2 (50,000 psi & 65,000 psi) theo tiêu chuẩn ASTM 570 (Grade 50) hoặc ASTM A-653 (Grade 50) hoặc tương đương.

XÀ GỒ Z

Xà gồ Z được làm từ thép cán nguội, chiều cao 150mm, 200mm và 250mm với cánh rộng 64mm. Mép cánh 16mm nghiêng 45˚ so với cánh.

 

XÀ GỒ BIÊN

Xà gồ biên cao 150mm, 200mm và 250mm, cánh trên rộng 104mm, cánh dưới 118mm, 2 cánh song song với đường mái. Mép cánh 24mm

 

TIẾT DIỆN CHỮ C

Tiết diện chữ C có chiều cao 200mm với cánh rộng 100mm. Cánh vuông góc với bản bụng và có mép cánh 24mm.


GIẰNG GIÓ

Giằng gió có cường độ tối thiểu là 250N/m2 (36,000psi) và tuân theo các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn ASTM A36 hoặc tương đương


Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom