Quản Lý Chất Lượng

Sơ đồ tổ chức bộ phận QA/QC

Qui trình kiểm tra chất lượng

Click vào đây để download qui trình kiểm tra chất lượng

Các tiêu chuẩn áp dụng

Tập hợp các tiêu chuẩn ứng dụng được thiết lập, bao gồm các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn quốc tế trong thiết kế, chế tạo, kiểm soát chất lượng, lắp dựng cho kết cấu thép, nguyên vật liệu, kỹ thuật hàn và sơn.

Các bộ tiêu chuẩn:

AISC: American Institute of Steel Construction

ASTM: American Society for Testing and Material

MBMA: Metal Building Manufacturers Association

AWS: American Welding Society

SSPC: The Society for Protective CoatingsBạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom