• Kho lạnh Gemadept, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Ngân hàng Ngoại Thương ở Việt Nam
 • Nhà máy Đông Tài ở Hải Dương, Việt Nam
 • Vig Management Warehouse, Vashi, India
 • Nhà kho Al Safadi ở Ai Cập
 • Maneesh Textile Warehouse, Jabal Ali Free Zone
 • Nhà kho Công ty Al Aquili ở Dubai
 • Nhà kho Al Shayah ở Baren
 • Atlas Trading & Arab American tech, Abu Dhabi
 • Kho lạnh Gemadept, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Ngân hàng Ngoại Thương ở Việt Nam
 • Nhà máy Đông Tài ở Hải Dương, Việt Nam
 • Vig Management Warehouse, Vashi, India
 • Nhà kho Al Safadi ở Ai Cập
 • Maneesh Textile Warehouse, Jabal Ali Free Zone
 • Nhà kho Công ty Al Aquili ở Dubai
 • Nhà kho Al Shayah ở Baren
 • Atlas Trading & Arab American tech, Abu Dhabi

 • Bạn đang ở trang

  © 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom