Môi trường và văn hóa

Triết lý nhân sự

Kirby tạo ra môi trường nuôi dưỡng và phát triển các cá nhân để đạt được mục tiêu của tổ chức, trong môi trường này các cá nhân sẽ được phát triển đầy đủ. Chúng tôi tự hào khi nói ... Chúng tôi xây dựng sự nghiệp vững chắc như cách chúng tôi xây dựng những công trình của mình!

Môi trường làm việc dựa trên các giá trị của doanh nghiệp thảo luận thẳng thắn, khách hàng là trung tâm, làm việc theo nhóm, đa dạng và tôn trọng, trao quyền, nhân viên là tài sản cốt lõi và nhân tài nắm giữ.

Khi bạn chọn Kirby, bạn tham gia vào một tổ chức tập trung vào tăng trưởng và với mục tiêu "là công ty thành công và được ngưỡng mộ nhất trong khu vực". Công ty cung cấp cơ hội để làm việc trong một môi trường văn hóa đa quốc gia với một số các chuyên gia ưu tú nhất từ các ngành công nghiệp khác nhau.

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi: 
  • Quản lý nghề nghiệp
  • Các chương trình đào tạo và phát triển
  • Cơ hội bình đẳng
  • Kênh thông tin liên lạc và cơ chế phản hồi
  • Các hoạt động thúc đẩy công việc và cân bằng cuộc sống

Bạn đang ở trang

© 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom