• Mê Linh Plaza, Hà Nội, Việt Nam
 • Trung Tâm Huấn luyện Toyota, Baren
 • Sân nuôi ngựa ở Dlhi, Ấn Độ
 • Nhà Ga DMRC, Dehli, Ấn Độ
 • Khalid Yousef Al Marzough Mosque, Kuwait
 • Mosques, Kuwait
 • Tổng đài Wipro ở Bangalore, Ấn Độ
 • Trung tâm Triễn Lãm Hitex ở Hyderabad, Ấn Độ
 • Garden Reach Ship Building Engineers Industry, Kolkatta, India
 • Tòa soạn Shorouk ở Ai Cập
 • Bộ gioa thông Dubai
 • Abdul Gaffar Al Hashemi Studio
 • Tổng đài về Điện ở Bangalore, Ấn Độ
 • Ching Hong Labour Camp, Kuwait
 • Sam Ho Construction Co., Kuwait
 • Engineering Projects of India Labour Camp, Kuwait
 • Sterlite Industries site Offices, Pune, India
 • Mê Linh Plaza, Hà Nội, Việt Nam
 • Trung Tâm Huấn luyện Toyota, Baren
 • Sân nuôi ngựa ở Dlhi, Ấn Độ
 • Nhà Ga DMRC, Dehli, Ấn Độ
 • Khalid Yousef Al Marzough Mosque, Kuwait
 • Mosques, Kuwait
 • Tổng đài Wipro ở Bangalore, Ấn Độ
 • Trung tâm Triễn Lãm Hitex ở Hyderabad, Ấn Độ
 • Garden Reach Ship Building Engineers Industry, Kolkatta, India
 • Tòa soạn Shorouk ở Ai Cập
 • Bộ gioa thông Dubai
 • Abdul Gaffar Al Hashemi Studio
 • Tổng đài về Điện ở Bangalore, Ấn Độ
 • Ching Hong Labour Camp, Kuwait
 • Sam Ho Construction Co., Kuwait
 • Engineering Projects of India Labour Camp, Kuwait
 • Sterlite Industries site Offices, Pune, India

 • Bạn đang ở trang

  © 2012 Kirby. All rights reserved. Website thiết kế bởi Vipcom